Αυτοπαρουσίαση της ομάδας βιβλιοθήκης ‘Αντιδραστηρίου’.

13 Φεβρουαρίου 2018 antidrastirio 0

Αυτοπαρουσίαση της ομάδας βιβλιοθήκης ‘Αντιδραστηρίου‘Η ομάδα βιβλιοθήκης του Αντιδραστηρίου είναι μια ανοικτή συνέλευση η οποία δημιουργήθηκε και στεγάζετε στον χώρο της κατάληψης από άτομα του […]